Mijn favorieten

Disclaimer en Privacy verklaring AVG

Disclaimer

Esther van Dijk Makelaardij heeft alle rechten op de teksten en afbeeldingen opgenomen op de website. Het is niet toegestaan, zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben gevraagd, om afbeeldingen of tekst te gebruiken of door te plaatsen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Esther van Dijk Makelaardij geeft aan de samenstelling van deze site worden er geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens gegeven. Derhalve kan Esther van Dijk Makelaardij niet aansprakelijk gesteld worden in geval van onjuiste of onvolledige informatie.
 

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt zowel voor de  website als voor de verstrekking van alle gegevens. 

Bij het gebruik van persoonsgegevens op deze website wordt de AVG gevolgd, die ingaat per 25 mei 2018.

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens.

Esther van Dijk Makelaardij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Voor het verwerken van gegevens in koopaktes heb ik te maken met juridische basis wat de  notaris nodig heeft. Verder verwerk ik zelf alleen die gegevens die u zelf verstrekt, dit is meestal:
 
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (kopie idbewijs) die ik verwerk komen voort uit verplichtingen voor de notaris.

Verder zit er op de website cookies, een Facebook pixel, en Google analytics, maar ook hier geldt dat u niet ongevraagd informatie van mij ontvangt.

Als u zich aanmeldt voor een bezichtiging of als zoeker voor het ontvangen van relevant woningaanbod, dan zullen deze gegevens nooit aan derden worden gegeven.

Bovendien kunt u altijd contact met mij opnemen als u uit een dergelijk bestand verwijderd wil worden.
 
U heeft dus het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@esthervandijk.nl 

Mocht u vinden dat ik niet juist omga met uw gegevens, dan kunt u bovendien een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en heb, conform de nieuwe regelementen van de AVG, passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Esther van Dijk Makelaardij
april 2018